MINIARKIBAS
Vinderup Egnshistoriske Arkiv har nu fået "Miniarkibas".
Gå til Arkivets hjemmeside og tryk på 'SØG I ARKIBAS' i menuen foroven!


HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

18/8 kl.16-18.
Kylling- og countryfest
Arkivet har åbent - udstilling fra Herrup om Møg...
Se alle møderne her.

19/8 kl.11-14.
Kylling- og countryfest
Arkivet har åbent - udstilling fra Herrup om Møg...
Se alle møderne her.

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Fredag d. 18/8 2017
Kl. 16-18
Kylling- og countryfest
Arkivet har åbent - udstilling fra Herrup om Møgelvang.
Lørdag d. 19/8 2017
Kl. 11-14
Kylling- og countryfest
Arkivet har åbent - udstilling fra Herrup om Møgelvang.
Tirsdag d. 29/8 2017
Kl. 19.00
Besøg på Ny Spøttrup
Ny Spøttrup er en fredet studegård i Salling.Ejeren Marianne Lindsmann vil fortælle gårdens historie og i den renoverede stald - æ beeshus -drikker vi kaffen.Pris pr. person kr. 50,- for medlemmer og kr. 75,- for ikke medlemmer. Max. 35 personer - medlemmer har fortrinsret - tilmelding nødvendig. Mødested: Ny Spøttrup, Heden 19, 7863 Spøttrup.
Søndag d. 3/9 2017
Kl. 10-17
100-års jubilæum Vinderup Anlæg
Dagen står i jubilæets tegn - se det endelige program i dagspressen.
Tirsdag d. 12/9 2017
Kl. 19 - 21
Medlemsaften
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Torsdag d. 28/9 2017
Kl. 19.30
Billedaften - hvem er på billedet ?
Vi har på arkivet bl.a. en del konfirmations- og skolebilleder, hvor vi mangler navnene på personerne - så kom og hjælp os med at sætte navne på. Har du selv nogle gamle billeder fra egnen og ved noget om disse, så tag dem med og fortæl os om dem. Tag selv kaffe med.
Tirsdag d. 3/10 2017
Kl. 10-11.30
Fortælleformiddag ved Kristian Andersen, Sevel, tidligere forstander for Bøvling Idrætsefterskole
Foreningen er vært ved en kop kaffe og et rundstykke, hvorefter Kristian Andersen får ordet.
Tirsdag d. 10/10 2017
Kl. 19 - 21
Medlemsaften
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.Medbring selv kaffe.
Torsdag d. 26/10 2017
Kl. 19.30
Et spektakulært tohåndssværd fra Trandum v. museumsinspektør Niels Terkildsen, Holstebro Museum
I september 2009 fik tre garnfiskere fra Trandum en ganske usædvanlig sværdfisk i nettet. Der var nemlig tale om et velbevaret middelalderligt tohåndssværd. Ved foredraget vil der blive fortalt om selv sværdet og dets udsmykninger, hvor det kan stamme fra, hvilken betydning det har haft for den daværende ejer, og om hvorfor det er havnet i åen. Der vil endvidere blive fortalt om konflikt og genetablering af samfundsstrukturerne i området i slutningen af middelalderen på overgangen til renæssancen i forbindelse med Grevens Fejde og følgerne heraf. Medbring selv kaffe.
Tirsdag d. 14/11 2017
Kl. 19 - 21
Medlemsaften
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Lørdag d. 18/11 2017
Kl. 10-11.30
Reception årbog 2017
Der afholdes en uformel reception på Arkivet. Her præsenteres Årbog for Vinderup og Omegn 2017, ligesom det er muligt at købe den.
Torsdag d. 7/12 2017
Kl. 19.30
Julemøde
Tinne og Hans Lund vil fortælle med fokus på jul og traditioner. Foreningen er vært ved et mindre traktement.
Tirsdag d. 9/1 2018
Kl. 19 - 21
Medlemsaften
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Torsdag d. 25/1 2018
Kl. 19.00
Foredrag om fattigforsorgens barndom i Danmark v. museumsinspektør Per Lund Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Museum
Foredraget afholdes i samarbejde med Vinderup Menighedsråd, og det afholdes i Kirke-Kulturhuset, Søndergade, Vinderup. Medbring selv kaffe.
Tirsdag d. 13/2 2018
Kl. 19 - 21
Medlemsaften
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Torsdag d. 8/3 2018
Kl. 19.30
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. Medbring kaffe.
Tirsdag d. 13/3 2018
Kl. 19 - 21
Medlemsaften
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.