HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

18/11 kl.10-11.30.
Reception årbog 2017

7/12 kl.19.30.
Julemøde

9/1 kl.19 - 21.
Slægt- og lokalhistorisk møde. Alle er velkommen.

25/1 kl.19.00.
Foredrag om fattigforsorgens barndom i Danmark v. museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Museum

13/2 kl.19 - 21.
Slægt- og lokalhistorisk møde. Alle er velkommen.

8/3 kl.19.30.
Generalforsamling

13/3 kl.19 - 21.
Slægt- og lokalhistorisk møde. Alle er velkommen.

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Lørdag d. 18/11 2017
Kl. 10-11.30
Reception årbog 2017
Der afholdes en uformel reception på Arkivet. Her præsenteres Årbog for Vinderup og Omegn 2017, ligesom det er muligt at købe den.
Torsdag d. 7/12 2017
Kl. 19.30
Julemøde
Tinne og Hans Lund vil fortælle med fokus på jul og traditioner. Foreningen er vært ved et mindre traktement.
Tirsdag d. 9/1 2018
Kl. 19 - 21
Slægt- og lokalhistorisk møde. Alle er velkommen.
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Torsdag d. 25/1 2018
Kl. 19.00
Foredrag om fattigforsorgens barndom i Danmark v. museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Museum
Foredraget afholdes i samarbejde med Vinderup Menighedsråd, og det afholdes i Kirke-Kulturhuset, Søndergade, Vinderup. Medbring selv kaffe.
Tirsdag d. 13/2 2018
Kl. 19 - 21
Slægt- og lokalhistorisk møde. Alle er velkommen.
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Torsdag d. 8/3 2018
Kl. 19.30
Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne. Medbring kaffe.
Tirsdag d. 13/3 2018
Kl. 19 - 21
Slægt- og lokalhistorisk møde. Alle er velkommen.
Hyggeaften for alle interesserede, med fokus på slægts- og lokalhistorie.
Medbring kaffe.