HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

31/8 kl.9.00.
Heldagstur med bus til Mors.

12/9 kl.kl. 19 - 21.
Hyggeaften

9/10 kl.10 - 11.30.
Fortælleformiddag. Foreningen fylder 50 år

24/10 kl.19 - 21.
Hyggeaften

13/11 kl.19.00.
Fra hovedgård til driftig stationsby
Billede: vpgaard.jpg

16/11 kl.10 - 12.30.
Reception for årbogsudgivelsen

5/12 kl.19.00.
Julemøde

23/1 kl.19.00.
Hyggeaften

6/2 kl.19.00.
Foredrag om Handbjerg

5/3 kl.19.30.
Generalforsamling

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Lørdag d. 31/8 2019
Kl. 9.00
Heldagstur med bus til Mors.
Foreningen arrangerer en udflugt med bus til tre museer på Mors.
Pris: 175- for medlemmer og 250- for andre.

Prisen inkluderer bustransport, adgang til tre museer på Mors, frokost (ikke drikkevarer) og eftermiddagskaffe!

Der er afgang fra Brugsens P-plads i Vinderup kl. 9.00, forventet hjemkomst ca. kl. 17.00.

Tilmelding snarest efter "først til mølle"-princippet via mail til kurt@vinderup-egnshistorie.dk eller tlf. 9744 3601 / 5128 8554, men senest 10. august.

Vi ser først særudstillingen "Kloge koner, Kvaksalvere og Kredslæger" på Dueholm Kloster.
Denne udstilling viser den lange kamp for at skabe et nært sundhedssystem på Mors. Systemet har rødder i middelalderen, hvor der blev etableret et hospitalskloster i Nykøbing, men som for alvor begyndte at udvikle sig i slutningen af 1800-tallet, hvor de gode råd fra kloge koner og kvaksalvere blev afløst af et struktureret sundhedssystem med kredslæger og sygehus.

Derefter køres der til Café Holmen, hvor frokosten indtages. Efter frokost er der mulighed for at se Støberimuseet eller andet i Nykøbing.

Kl. ca. 14 kører vi med bussen til Skarregaard, hvor foreningen sørger for kaffe/kage.

Der er fri adgang til bygninger og naturen ved Skarregaard indtil kl. 16, hvor vi kører hjemad.
Torsdag d. 12/9 2019
Kl. kl. 19 - 21
Hyggeaften
Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Onsdag d. 9/10 2019
Kl. 10 - 11.30
Fortælleformiddag. Foreningen fylder 50 år
Foreningen fylder i år 50 år, det markerer vi denne dag.
Der kommer mere senere.
Torsdag d. 24/10 2019
Kl. 19 - 21
Hyggeaften
Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Onsdag d. 13/11 2019
Kl. 19.00
Fra hovedgård til driftig stationsby
Vinderup bys historie
Ninna og Helge Weis Jensen fra Vinderup Egnshistorisk Forening fortæller om Vinderup bys historie. Vinderup Hovedgård har været ejet af adskillige adelsslægter. I 1842 blev den købt af Hans Ditlev Fabricius, som kom i amtsrådet, blev sognerådsformand og byggede Vinderup kro og købmandshandel.
Senere begynder byen at rejse sig. Driftige forretningsfolk kommer til, forretninger skyder op, huse bliver bygget og virksomheder følger efter. Institutioner, kirke, skoler og foreninger kommer til og skaber det Vinderup, vi kender i dag.
Pris: 50 kr, der inkluderer kaffe og kage.
OBS: Mødet foregår i 'Den blå sal' på Vinderups gamle rådhus.
Du kan købe billetter på holstebrobibliotek.dk
Arrangører: Vinderup Egnshistorisk Forening og Vinderup Bibliotek
Billede: vpgaard.jpg
Lørdag d. 16/11 2019
Kl. 10 - 12.30
Reception for årbogsudgivelsen
Receptionen er udvidet for at gøre plads til fortællingen om foreningens 50 år!
Torsdag d. 5/12 2019
Kl. 19.00
Julemøde
Torsdag d. 23/1 2020
Kl. 19.00
Hyggeaften
Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokalhistorie.
Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning.
Vi vil gerne have hjælp til at finde personerne på vore mange billeder.
Kaffe og brød giver foreningen denne første aften, derefter aftaler vi det.
Ninna, Tenna, Bodil og Laila.
Torsdag d. 6/2 2020
Kl. 19.00
Foredrag om Handbjerg
Flemming Bjerregaard Johansen fortæller.
Torsdag d. 5/3 2020
Kl. 19.30
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling på Arkivet.
Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden Laila Nørgaard.