HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

12/9 kl.8 - 18.
Endagsudflugt til Sønderjylland
Gunnar Hallum
Æresmedlem 2007


Ved generalforsamlingen onsdag aften i Vinderup Egnshistorislse Forening blev Gunnar Hallum, Herrup udnævnt til æresmedlem.
I sin tale til Gunnar Hallum sagde formanden:
Kære Gunnar.
I l969 blev Samlerforeningen stiftet og straks fra begyndelsen var du med. Jeg har ikke kunnet finde ud af bestyrelsens sammensætning i de førte år, men i l976, da Vinderup Egnshistoriske Arkiv blev startet, kom du ind i bestyrelsen og blev straks valgt til næstformand.
Hvis vi kort skal repetere din bestyrelskariere, så ser den således ud;
Næstformand fra 1976 til 1978 (3år), derefter formand i 5 år (1979 -83). Så tog du en pause for atter fra 1989 til 1993 at bestride sekretærembedet. I l994 ser der ud til, af du tog en 'slapper', da var du blevet menigt bestyrelsesmedlem. Men fra l995 til 1999 tog du atter fat: da var du, så vidt jeg kan se i protokollerne, både næstformand og sekretær. I 2000 blev du formand, et job du bestred indtil foråret 2004, hvor du endnu engang forlod bestyrelsen.

Det blev faktisk til ikke mindre end 23 år i bestyrelsen i løbet af 30 år.

Da du igen forlod bestyrelsen, betød det ikke, at du blev passiv. Da vi f.eks. for et års tid siden fik at vide, at alle vore kære protokoller med tilknytning til kommunen skulle afleveres til Landsarkivet for Nørrejylland, manglede vi en til at vurdere  hvad der var værd at lave kopier af. Det var er et krævende arbejde, vi der bad dig om, men efter kort betænkningstid sagde du ja til opgaven og gik i gang. Der arbejde har koster dig rigtig mange timer.

Om mandagen, hvor bestyrelsen passer arkivet, har du altid været en stor hjælp. Når der dukker gæster op med spørgsmål, som vi ikke kan klare, kan vi altid regne med din hjælpsomhed. Det kan være kendskab til egnen og dens personer, men ikke mindst dine evner til at læse de gamle håndskrifter har vi haft brug for. Kniber der med ar læse det med der samme, tager du der med hjem og så er løsningen der næste gang.

Også i arbejdet med de forskellige udstillinger trækker vi på dig; du er jo vor forenings 'hoffotograf' og har lavet utroligt mange billeder til os.

Medlemsblad 'Arkiv Nyt' har også nydt godt af din indsigt i egnens lokalhistorie, du har leveret mange gode artikler til glæde for vore medlemmer.

En af de ting, jeg bedst husker fra den første tid i bestyrelsen, er dine referater. De var altid grundige, men også fyldt med humor. Det går nok an at citere lidt fra et par af dem:

Dette er blot et lille udpluk af den indsats, du har gjort for Vinderup Egnshistoriske Forening.
Andre vil kunne bidrage med andre ting og andre fornøjelige episoder.

Kære Gunnar; selv om du altid har været en beskeden og tilbageholdende mand, skal dine fortjenester for foreningen og arkivet ikke gå upåagtet hen.
Derfor har bestyrelsen besluttet at udnævne dig til ÆRESMEDLEM.