Bestyrelsen for Vinderup Egnshistoriske Forening

Formand:

Laila Nørgaard
Hovgårdvej 4,
Sahl
7830 Vinderup
Tlf.: 30 53 88 17
Mail til Laila

Næstformand:

Bjerregaard Johansen
Bjertparken 24
7830 Vinderup
Tlf.: 22 83 25 57
Mail til Flemming

Sekretær

Mette Elmholdt
Rydbjergvej 2,
Ryde
7830 Vinderup
Tlf.: 30 31 42 28
Mail til Mette

Kasserer:

 Ditte Hald Hansen
Toften 45,
7830 Vinderup
Mail til Ditte


 

Webmaster:


Kurt Guldbæk,
Hasselholtvej 4,
7830 Vinderup
Tlf: 51 28 85 54
Mail til Kurt
 Årbogsudvalg:

Formand Kurt Guldbæk
Sekretær Bente Dalsgaard
Flemming Bjerregaard Johansen
Jens Johannesen
Henrik Sigaard
Harry Klith
 

 1. Suppleant

Svend Aage Faarkrog
Birkevej 12,
7830 Vinderup

 2. Suppleant

Henrik Sigaard
Hovgårdvej 7, Sahl
7830 Vinderup

 Revisorer:

1. Erik Kristensen, 7830 Vinderup
2. Gustav Lind, 7830 Vinderup