Bestyrelsen for Vinderup Egnshistoriske Forening 2020

Formand

Næstformand

Sekretær

Laila Nørgaard
Hovgårdvej 4,
Sahl
Tlf: 30 53 88 17
Mail til formanden
Vakant
,

Tlf:
Mail til næstformanden
Mette Elmholdt
Rydbjergvej 2,
Ryde
Tlf: 30 31 42 28
Mail til sekretæren
Kasserer    
Gert Ladegaard Thorsen
Vesterlund 10,
Vinderup
Tlf: 61 73 64 00
Mail til kassereren
Ditte Hald Hansen
Toften 45,
Vinderup
Tlf: 61 60 34 90
Mail
Kristian Jørgen Larsen
Vesterlund 56,
Vinderup
Tlf: 61 76 76 20
Mail
  Webmaster  Årbogsudvalg 
Svend Aage Faarkrog
Birkevej 12,
Vinderup
Tlf: 2369 8524
Mail
Kurt Guldbæk
Hasselholtvej 4,
Hasselholt
Tlf: 51 28 85 54
Mail
Formand: Kurt Guldbæk
Sekretær: Erna Jensen
Flemming B. Johansen
Jens Johannesen
Henrik Sigaard
Harry Klith

1. Suppleant

Henrik Sigaard, Hovgårdvej 7

2. Suppleant

Søren Peder Sørensen, Vesterlund 45

Revisorer

1. Erik Kristensen,
2. Gustav Lind,