HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

23/4 kl.18.00.
Rundvisning på Det eventyrlige loft, Holstebro Museum, ved museumsdirektør Ingeborg Svennevig.

28/5 kl.19-22.
Alsangsaften

12/9 kl.8 - 18.
Endagsudflugt til Sønderjylland

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Torsdag d. 23/4 2020
Kl. 18.00
Rundvisning på Det eventyrlige loft, Holstebro Museum, ved museumsdirektør Ingeborg Svennevig.
KØR-SELV-TUR. BEMÆRK: Afgang fra Brugsens P-plads kl. 17.00- eller mødetid direkte på museet kl. 17.40.
Entré 80 kr betales ved ankomst. Gratis adgang for medlemmer af Holstebro Museumsforening.
Kaffe/te/kage à 50 kr betales i caféen.
Af hensyn til museet/caféen vil vi gerne have tilmelding senest d. 19.4. 2020 til mette@vinderup-egnshistorie.dk eller på tlf. 30314228. VEL MØDT!
Torsdag d. 28/5 2020
Kl. 19-22
Alsangsaften
Alsang i Vinderup Kirke- og kulturhus torsdag d. 28. maj fra 19.00 - 22.00.
Vi synger nogle af de sange, der blev sunget ved Alsangsstævnerne, og Vinderup Bykor underholder med sange om fællesskab og frihed.
Dette bliver krydret med historiefortælling og en lille udstilling om bl.a. Agnes Ahm, frihedskæmper og omtalt i Vinderup Årbogen 2019.
Entre: 50,- kr. incl. kaffe og kage.
Lørdag d. 12/9 2020
Kl. 8 - 18
Endagsudflugt til Sønderjylland
Sæt allerede nu kryds i kalenderen: Lørdag den 12. september kl. 8 til ca kl. 18.
Emnet er genforeningen i 1920.
Pris, tilmelding og yderligere oplysninger om turen kommer i næste Arkiv Nyt og på hjemmesiden.