HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

4/6 kl.19.oo.
Foredrag ved Jens Peder Østergaard

31/8 kl.9.00.
Heldagstur med bus til Mors.
Billede: dueholm.jpg

9/10 kl.10 - 11.30.
Foreningen fylder 50 år

24/10 kl.19 21.
Hyggeaften

13/11 kl.19.00.
Fra herregård til stationsby

16/11 kl.10 - 12.30.
Reception for årbogsudgivelsen

5/12 kl.19.00.
Julemøde

23/1 kl.19.00.
Hyggeaften

6/2 kl.19.30.
Foredrag om Handbjerg

5/3 kl.19.30.
Generalforsamling

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Tirsdag d. 4/6 2019
Kl. 19.oo
Foredrag ved Jens Peder Østergaard
Foredrag ved Jens Peder Østergaard om bogen “ Mein lieber Kristian”
- om to tyske flygtninge i Grovelejeren under 2. verdenskrig.
I bogen, der er baseret på breve og interviewes, fortælles om deres liv i flygtningelejren og deres senere skæbne.
Forfattere er Jakob Thorup Thomsen og Jens Peder Østergaard, sidstnævnte stammer fra Østergård i Ejsing og er således en lokal mand.
Der serveres kaffe, som er gratis for medlemmer. Gæster betaler 25-.
Lørdag d. 31/8 2019
Kl. 9.00
Heldagstur med bus til Mors.
Foreningen arrangerer en udflugt med bus til tre museer på Mors.
Pris: 175- for medlemmer og 250- for andre.

Prisen inkluderer bustransport, adgang til tre museer på Mors, frokost (ikke drikkevarer) og eftermiddagskaffe!

Der er afgang fra Brugsens P-plads i Vinderup kl. 9.00, forventet hjemkomst ca. kl. 17.00.

Tilmelding snarest efter "først til mølle"-princippet via mail til kurt@vinderup-egnshistorie.dk eller tlf. 9744 3601 / 5128 8554, men senest 10. august.

Vi ser først særudstillingen "Kloge koner, Kvaksalvere og Kredslæger" på Dueholm Kloster.
Denne udstilling viser den lange kamp for at skabe et nært sundhedssysem på Mors. Systemet har rødder i middelalderen, hvor der blev etableret et hospitalskloster i Nykøbing, men som for alvor begyndta at udvikle sig i slutningen af 1800-tallet, hvor de gode råd fra kloge koner og kvaksalvere blev afløst af et struktureret sundhedssystem med kredslæger og sygehus.

Derefter køres der til Café Holmen, hvor frokosten indtages. Efter frokost er der mulighed for at se Støberimuseet eller andet i Nykøbing.

Kl. ca. 14 kører vi med bussen til Skarregaard, hvor foreningen sørger for kaffe/kage.

Der er fri adgang til bygninger og naturen ved Skarregaard indtil kl. 16, hvor vi kører hjemad.
Billede: dueholm.jpg
Onsdag d. 9/10 2019
Kl. 10 - 11.30
Foreningen fylder 50 år
Foreningen fylder i år 50 år, det markerer vi denne dag.
Der kommer mere senere.
Torsdag d. 24/10 2019
Kl. 19 21
Hyggeaften
Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokalhistorie.
Medbring kaffe.
Onsdag d. 13/11 2019
Kl. 19.00
Fra herregård til stationsby
Ninna og Helge Weis fortæller historien om Vinderups opståen.
Der serveres kaffe mm. Pris ?? kr.
OBS: Mødet foregår i 'Den blå sal' på Vinderups gamle rådhus.
Lørdag d. 16/11 2019
Kl. 10 - 12.30
Reception for årbogsudgivelsen
Receptionen er udvidet for at gøre plads til fortællingen om foreningens 50 år!
Torsdag d. 5/12 2019
Kl. 19.00
Julemøde
Torsdag d. 23/1 2020
Kl. 19.00
Hyggeaften
Hyggeaften for alle interesserede med fokus på slægts– og lokalhistorie.
Disse aftener kan du bl.a. få hjælp til egns- og slægtsforskning.
Vi vil gerne have hjælp til at finde personerne på vore mange billeder.
Kaffe og brød giver foreningen denne første aften, derefter aftaler vi det.
Ninna, Tenna, Bodil og Laila.
Torsdag d. 6/2 2020
Kl. 19.30
Foredrag om Handbjerg
Flemming Bjerregaard Johansen fortæller.
Torsdag d. 5/3 2020
Kl. 19.30
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling på Arkivet.
Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden Laila Nørgaard.