HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

12/9 kl.8 - 18.
Endagsudflugt til Sønderjylland

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Lørdag d. 12/9 2020
Kl. 8 - 18
Endagsudflugt til Sønderjylland
UDSAT TIL 2021 Sæt allerede nu kryds i kalenderen: Lørdag den 12. september kl. 8 til ca kl. 18.
Emnet er genforeningen i 1920.
Pris, tilmelding og yderligere oplysninger om turen kommer i næste Arkiv Nyt og på hjemmesiden.