HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement