HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

6/2 kl.19.00.
Strejftog gennem Handbjerg fra bakken og ned mod vandet
Billede: handbjerg kirke.jpg

5/3 kl.19.00.
Generalforsamling

31/3 kl.10 - 11.30.
Fra avlsgård til driftig stationsby, Ved Ninna og Helge Weis. Fortælleformiddag på Arkivet

23/4 kl.18.00.
Rundvisning på Holstebro Museum.

??/5 kl.??.
Alsang med Vinderup Kirkekor

??/8 kl.??.
Udflugt

Møder i Vinderup Egnshistoriske Forening
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne på Arkivet

Dato Arrangement
Torsdag d. 6/2 2020
Kl. 19.00
Strejftog gennem Handbjerg fra bakken og ned mod vandet
Foredragsholderen Flemming Bjerregaard Johansen fortæller:
Når man taler om Handbjerg, høres ofte beretninger om sommerhuse, fisk og Pavillonen. Men Handbjerg er/var jo meget mere.
Købmand/kro på Handbjerg bakke, skole, sygehus, gær og sprit, kirke med lidt om vækkelsesprædikanten Ivar Viftrup, Viftrupgård, Handbjerg Hovgård, Handbjerg Fredehjem, forretningslivet i al almindelighed, stationen, sølvsmeden Andreas Mikkelsens udspring fra købmand Mikkelsen og selvfølgelig lidt om fiskeri og sommerhus.
Medbring kaffe.
Billede: handbjerg kirke.jpg
Torsdag d. 5/3 2020
Kl. 19.00
Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling på Arkivet. Fotograf Kaj Nielsen, Yesterdays foto, vil fortælle om nogle af egnens kirker efter generalforsamlingen.
Forslag til generalforsamlingen sendes til formanden Laila Nørgaard.
Tirsdag d. 31/3 2020
Kl. 10 - 11.30
Fra avlsgård til driftig stationsby, Ved Ninna og Helge Weis. Fortælleformiddag på Arkivet
Vinderup bys historie. Ninna og Helge Weis Jensen fortæller om Vinderup bys historie. Vinderup Hovedgård har været ejet af adskillige adelsslægter. I 1842 blev den købt af Hans Ditlev Fabricius, som kom i amtsrådet, blev sognerådsformand og byggede Vinderup kro og købmandshandel.
Senere begynder byen at rejse sig. Driftige forretningsfolk kommer til, forretninger skyder op, huse bliver bygget og virksomheder følger efter. Institutioner, kirke, skoler og foreninger kommer til og skaber det Vinderup, vi kender i dag.
Torsdag d. 23/4 2020
Kl. 18.00
Rundvisning på Holstebro Museum.
Bemærk tidspunktet for starten på rundvisningen.
Der kommer mere senere!
Torsdag d. 0/5 2020
Kl. ??
Alsang med Vinderup Kirkekor
Datoen endnu ikke fastlagt.
Der kommer nærmere senere.
Fredag d. 0/8 2020
Kl. ??
Udflugt
Datoen endnu ikke fastlagt.
Der kommer nærmere senere.