Bestyrelsens årsberetning for 2009

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Johannes Hansen, Mogenstrup, Børge Poulsen, Sevel og Harry Klith, Ejsing.
Vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde allerede umiddelbart efter generalforsamlingen, og det blev genvalg til alle poster, som det kan ses i Arkiv Nyt og på Arkivets hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk.
Ud over konstitueringen har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb, det er det samme som året før.
Efter sommerferien gik vi i gang med årets udstilling, det er om alle de forretninger, der i tidens løb har været (og for nogles vedkommende stadig er) på landet og i landsbyerne. Der er altså ikke medtaget nogen af de forretninger, som er/har været i stationsbyen Vinderup. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det andet, der skulle til. Den nye udstilling blev indviet for knap 3 uger siden og vil kunne ses frem til omkring jul.
Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i omtrent hver måned.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.
Det er i 2009 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt med et sidetal fra 20- 24.
 

********