Formandens årsberetning for 2007

Ved sidste års generalforsamling, der fandt sted d. 28. marts, var der genvalg til Harry Klith og Børge Poulsen. Da Karen ikke ønskede genvalg, blev Johannes Hansen fra Mogenstrup nyvalgt.

Vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 24. april. Resultatet af konstitueringen kender I, så den vil jeg ikke remse op her! Er I i tvivl, kan den altid ses i Arkiv Nyt og på Arkivets hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk.

I foråret gik vi i gang med årets udstilling om de fem sognes smede. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det andet, der skulle til. Denne udstilling blev indviet 9. maj med omkring 25 deltagere. Den er nu lukket og afløst af en udstilling, som egentlig stammer fra Ryde-Handbjerg Ungdomsforenings jubilæum sidste år. Denne udstilling havde kun været vist en enkelt dag ved jubilæet og kan godt fortjene større opmærksomhed.

Denne udstilling vil fortsætte til vi efter sommerferien åbner vor udstilling om de mange vind- og vandmøller, der i tidens løb har været i de fem sogne!

Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i hver måned undtagen juni.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.

Det er i 2007 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt, begge med 20 sider. Og her vil jeg da gerne nævne, at vi jo altid er på jagt efter stof til bladet, så hvis I har ideer til artikler, er I meget velkommen til at henvende jer.

Også på vor hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk er der sket lidt; der er kommet nogle få folketællinger og artikler om personer på egnen til. Det seneste blev lagt op i går, da Hofmansens artikler fra Skivebogen 1969 og 1970, ”En Provstedeatters Erindringer fra Sevel Præstegaard” om præstedatteren fra Sevel i forrige århundrede.

Med hensyn til folketællingerne vil det i fremtiden ikke gå stærkt; vi er ved at være der, hvor der ikke er mere materiale offentliggjort fra Statens Arkiver.

Sidste år blev de fleste af Hofmansens små sedler lagt op på hjemmesiden. Dette arbejde er nu afsluttet, idet Leif Svendsen har afskrevet den sidste kasse med sedler. Når man nu søger for at se alle sedlerne, kommer man frem til, at der er indskrevet 44.475.

I efteråret 2007 var der i Arkiv-Nyt en nekrolog over Helga Vindelev. Som det der blev nævnt, havde hun betænkt Vinderup Egnshistoriske Forening i sit testamente. Boet er nu afsluttet og vi har fået de sidste penge udbetalt.
Nogle af pengene fra denne arv har allerede gjort gavn, da foreningen sidste år forærede Arkivet to nye PC-er, trådløst net her på Arkivet samt en ny kopimaskine. Der er ingen tvivl om, at Arkivet også i fremtiden vil nyde godt af denne arv.

********

Til slut vil jeg gerne takke de vigtigste personer i foreningen, nemlig jer medlemmer. Det er jer, foreningen er til for, uden jer var der ingen forening.
Tak for jeres støtte og opbakning til vort arbejde. Ud over selve medlemskabet har flere af jer deltaget i det arbejde, som kræves for at drive en forening.
Ligeledes vil jeg gerne takke for, at der aldrig har manglet hjælp til afløsning på arkivet, når vi har haft behov for det.
Og endelig skal der fra mig personligt lyde en stor tak til bestyrelsen, der altid har været klar til at tage fat på de opgaver, som har vist sig i årets løb.

I alt dette må vi ikke glemme vort arkiv, som jo er en god del af formålet med foreningen. Her vil jeg gerne takke Bodil for hendes indsats med alle vore arkivalier samt hendes store evner til at jonglere rundt med sine tropper, nemlig bestyrelsen.

Også til Holstebro Kommune skal der lyde en stor tak. Siden kommunesammenlægningen er det jo her, vi skal rette vore ansøgninger om økonomisk hjælp til f.eks. vore udstillinger. Og her må vi jo sige, at vi endnu ikke har mødt et nej! Den nye kommune har på bedste vis fortsat linien fra Vinderup Kommune ved at give os husly her på det gamle bibliotek og ikke mindst ved at bevillige os løn til en arkivar.