Vinderup Egnshistoriske Forening

Oversigt over artikler i Vinderup Egnshistoriske Forenings årbøger

Vis kun artikler for året og max                       
 År Fra side Til side Titel Forfatter Beskrivelse
2019   5   12 Lidt fra min tid som borgmester Holger Hedegaard Holger Hedegaard blev Vinderup Kommunes sidste borgmester. Her fortæller han om de ting, som han var med tl at gennemføre.
2019   13   32 Det gyldne alter fra Sahl under lup Birgitte Bøggild Johannsen Fra slutningen af 2017 til begydelsen af 2018 måtte kirkegængerne i Sahl kirke for første gang siden 1930-erne undvære deres alterfrydelse. Det var sendt til København for at blive undersøgt med de mest moderne metoder. Her berettes om resultaterne af undersøgelserne.
2019   33   36 Vinderup Kunstforening - 40 år Jens Mathiesen og John Petersen Initiativtageren til Vinderup Kunstforening fortæller om starten og suppleres af et af bestyrelsesmedlemmerne.
2019   37   45 Fra min tid som sognepræst i Ejsing Vilhelm Værge 1972 til 2013 var Vilhelm Værge sognepræst i Ejsing. Her fortæller han om sin tid i sognet.
2019   46   57 Aksel Nørgaard fortæller om sit liv Harry Klith I efteråret 2018 holdt erhvervsmanden Aksel Nørgaard et foredrag på Hotellet om sit liv. Han var fra 1988 til 2006 direktør og ejer af Alfred Priess A/S. Artiklen bygger på hans manuskript og den video, der samtidig blev optaget.
2019   58   60 Da skorstensmureren gik på kro Hans K. Hansen En lille erindring, fortalt af forfatterens far Aksel Hansen for mange år siden.
2019   61   72 Fra Søndergaard i Sepstrup til Californien Jørgen Hedegaard Kristensen Det startede med et gammelt, slidt foto, som forfatteren modtog i en mail fra Californien. Ved første øjekast viste billedet en stolt mor med sine fire raske sønner. Det viste sig, at der lå en anden og sørgelig historie bag, som ramte slægten i to generationer efter hinanden.
2019   74   84 Agnes Elisabeth Ahm - en lille grå mus? Bente Dalsgaard Med udgangspunkt i en gammel avisartikel fortæller forfatteren den ukendte historie om Agnes Elisabeth Ahm.
2019   85   97 Livet på Øster Hasselholtgaard i 1800-tallet Anders Villadsen Anders Villadsen fortæller her om slægterne på Øster Hasselholtgaard gennem flere generationer. Gården var i slutningen af 1700-tallet fæstegård under Rydhave, men blev i 1804 frikøbt til selveje. Først i 1800-tallet ejedes den af Sahl Sogns første dyrlæge og blev i omkring 100 år kaldet "Dyrlægegården"!
2019   98   114 Bønderne sagde nej til mere jord i Sønder Lem Vig Kjeld Hansen Om planerne for tørlægning af Sønder Lem Vig, der til sidst blev opgivet. - I 1944 strandede planerne for tørlægningen endeligt, da der var tvivl om jorden overhovedet kunne dyrkes med overskud.
2019   115   124 Vinderup Egnshistoriske Forening 50 år Kurt Guldbæk Fra Samlerforening til egnshistorisk forening.
2019   125   125 Nekrolog Bodil Møller Nekrolog over en af foreningens æresmedlemmer, Anna Mikkelsen, der blev 96 år.
2019   126   135 Vinderup Egnshistoriske Forening 2018-2019 Laila Nørgaard Formandens beretning om årets gang for foreningen.
2018   5   22 Vinderup Realskole Birgitte Holm Vinderup Realskole startede i beskedne kår i 1918. Her fortælles der om skolens udvikling.
2018   23   36 Husker du vor skoletid Gamle elever fra Vinderup Realskole Erindringer fra fem tidligere elever om deres skoletid på Realskolen.
2018   37   47 Mogenstrup brugsforening - mit barndomshjem Vera Refsgaard Agerbæk En dejlig varm artikel om barndomshjemmet i landsbyen Mogenstrup for snart 70 år siden.
2018   48   58 Da Sevel Sogneråd ville flytte Harilds Bakke Jørgen Hedegaard Kristensen "Dette er historien om en vej. Det er også historien om nogle begivenheder, som fandt sted i Sevel Sogn. Det er historien om, hvordan tingene foregik i de små landsogne før i tiden, om sognerådets store planer som var tæt på at blive gennemført, og hvordan den tekniske og politiske udvikling gjorde, at det hele til sidst blev opgivet."
2018   59   75 Willestrupkisten Mogens Møller Jensen Historien om en kiste og de slægter, som ejede den fra 1715. Inden den til slut havnede i København var den bl.a. forbi Rydhave.
2018   76   86 Tørvebørn på vinderupegnen i tiden omkring 2. versdenskrig Bente Skouvig At børn arbejde med i bedriften var før i tiden meget almindeligt. Og i tørveindustrien kunne de tjene mange penge, noget der gav dem en egne stolthed.
2018   87   91 Manden der ville være skarpretter Bente Dalsgaard Om manden, der udrustedes som langturskusk med revolver til værn mod skarnsfolk. Og som gerne ville være skarpretter, men det sagde hans kone nej til!
2018   92   99 Fra lynghede til landbrug Ove Moody Jacobsen Om de slægter, der i 1930-erne startede opdyrkningen af Djeld Hede.
2018   100   107 Frank Balle Leif Balle Mange lidt ældre husker Frank Balle, der sidst i 1950-erne startede som fiskehandler i Nørregade i Vinderup. Han havde også gang i mange andre aktiviteter, f.eks. udlejning af søer til landmændene men sluttede som minkavler.
2018   108   113 Fra havresuppe til flæskesteg Anne Grethe Lier, Niels chr. Nielsen og Marianne Horsted Nielsen En norsk piges fortælling om sit ophold i Vinderup lige efter 2. verdenskrigs slutning i 1945.
2018   114   133 En udstykningsberetning fra Ejsing sogn Harry Klith Her afsluttes beretningen om de nybyggere, der i 1930-erne opdyrkede udstykningerne fra Nygård Hovedgård i Ejsing.
2018   134   142 Bjert Husflidsskole Flemming Bjerregaard Johansen Der fortælles om husflidens historie og om Bjert Husflidsskole fra 1937.
2018   143   149 Vinderup Egnshistoriske forening Laila Nørgaard Formandens beretning om årets gang for foreningen.
2017   5   20 Jenny Tange, født Kviesgaard Bente Dalsgaard familie, barndom og ungdom i Vinderup i begyndelsen af 1900-tallet.
2017   21   48 En udstykningshistorie fra Ejsing sogn Harry Klith Første del af beretningen om udstykningen af Ejsingholms 237 ha. i 1930-erne.
2017   49   66 Fire årtiers landbrug på en midtjysk gård Lars Hagensen i samarbejde med Helmer W. Hagensen Giver et billede af dansk landbrugs udvikling i sidste halvdel af det 20. århundrede beskrevet ud fra gården Vestergaard i Mogenstrup.
2017   67   73 Vinderup Tæppefabrik Gert Ladefoged Thorsen I Søndergade lå der fra omkring 1950 til for få år siden bygninger, der har huset tæppefabrik, cafeterie, lager for Hjerl Hede, møntvask og meget mere. Her drejer det sig primært om tæppefabrikken!
2017   102   116 Manden med flasken Hans Kurt Hansen Hans Kurt Hansen fortæller minder om de mennesker, som gjorde indtryk på ham i hans barndom på egnen.
2017   117   117 Vindfløjen på kirkespiret på Sahl Kirke Henrik sigaard Lidt om vindfløjen med baggrund i gammel folketro.
2017   118   127 Vinderup Lystanlæg Erik Mitens I 1917 blev Vinderup Lystanlæg anlagt af en forening af byens borgere. Foreningen havde været adskillige år undervejs, men til gengæld har Anlæget vist sig livskraftig.
2017   128   128 Simon Vakker Kurt Guldbæk Kort beretning om en fattig mand.
2017   129   129 Nekrolog - Gunnar Hallum Bodil Møller I 2017 døde en af Vinderup Egnshistoriske Forenings store støtter gennem årene, Gunnar Hallum Andersen.
2017   130   134 Beretning Vinderup Egnshistoriske Forening Laila Nørgaard Beretning om foreningens aktiviteter i årets løb.
2016   5   20 I familiepleje på Havumgaard i 1953 Jens Maarbjerg Der indledes med en kort biografi af Jens Maarbjerg, der jo var en af iniativtagerne til det første bibliotek i Vinderup. Derefter kommer fortællingen om Jens og søsteren Karens ophold på Havumgaard i 1953 og endeligt en stemningsfuld beretning om Jens Maarbjergs død.
2016   21   35 Herrup Mejeri - næsten 40 år - og kun med en leder Hans K. Hansen Der indledes med en kort biografi om mejeribestyreren Hans Mehlsen Pedersen. Derefter fortælles om planerne for mejeriets tilblivelse og om de personer, der gjorde det til virkelighed. der redegøres for uddannelse og arbejdet på mejeriet samt om alle de andre ting, der skulle fungere sammen med det, f.eks. de mange mælkekuske.
2016   21   48 En udstykningshistorie fra Ejsing sogn Harry Klith Første del af beretningen om udstykningen af Ejsingholms 237 ha. i 1930-erne.
2016   36   42 Ballade i Sahl Sogneråd i 1935 Kurt Guldbæk Sindene blev bragt i kog i sognerådet, da formanden beskyldte et andet medlem for at fifle med tilbud på skolebyggeri.
2016   43   85 Når den røde hane galer Flemming Bjerregaard Johansen Om brandvæsenet i Vinderup.
2016   86   98 Alenemor på Ejsing ny Fattiggård Anders Villadsen - om fattigdom, brand, en byggesag, elskov, utugt, forsøg på fosterfordrivelse samt fængsel på vand og brød og tvangsarbejde
2016   99   110 Lidt erindringer om marksten, en kirkeklokke og et lokalhistorisk arkiv Lars Hagensen Lars Hagensen fortæller om barndom og ungdom i Mogenstrup, hvor han bl.a. startede Mogenstrup Lokalarkiv.
2016   111   116 Grev Rabens legat ophæves Hans P. Lausten-Thomsen Et gammelt legat i Ryde blev for nlig ophævet, tiden havde udhulet formuen. Dets historie fortælles her.
2016   117   125 Da Syrach-Larsens Plantage kom på folkeaktier Erik Mitens I 1972 forsøgte en gruppe velhavere at overtage Syrach-Larsens plantage ved Hvidemose. Her fortælles om det folkelige engagement, som i stedet bragte plantagen på folkeaktier.
2016   126   128 De gamle nyheder - et tilbageblik Flemming Bjerregaard Johansen Om manglende køkultur foran Vinderup bio, klø til børn og respekt for døden
2016   129   134 Vinderup Egnshistoriske Forening Flemming Bjerregaard Johansen Beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år.
2015   5   28 Om modstandsbevægelsen på Vinderupegnen Kristian Elmholdt Kristian Elmholdt nedskrev i 1985 efter anmodning denne beretning om begivenhederne fra efteråret 1943 til dagene efter befrielsen i 1945. Kristian var leder af gruppen, der på et tidspunkt talte mere end 40 mand. Den første tid efter 5. maj 1945 stod gruppen for at sikre lov og orden i Vinderupområdet.
2015   29   37 Sølvsmeden fra Handbjerg Flemming Bjerregaard Johansen Historien om Andreas Mikkelsen fra købmanden i Handbjerg. Han nåede at lede både Georg Jensen, Den Kongelige Porcelainsfabrik og den store fusion Royal Copenhagen.
2015   38   44 Andreas Gade - Sevels velgører Boye Bruhn Andreas Gade blev storkøbmand i København inden for belysningsartikler, men glemte aldrig sin barndomsby Sevel.
2015   45   82 Møbelfabrikationen i og omkring Vinderup Harry Klith m.fl. Her beskrives nogle af egnens møbelfabrikker: Grønbæks Møbelfabrik, Egebjerg Møbelfabrik, Handbjerg Møbelfabrik, Guldbæks Møbelfabrik, SD Møbler, VTI-limtræ, Meldgaards Møbelfabrik, Hans Skipper Møbler, Benny Rolighed, Modul Møbler, Hans Linde, Carlo Johannesen, Knud Kjeldsen Møbler og Vinderup Finercentral.
2015   83   89 En historie om et vognmandsfirmas udvikling gennem 109 år Helge Weis Jensen Vognmandsfirmaet Jan Jensen er 109 år og dets historie fortælles.
2015   90   94 Glade sommerminder fra det lille sommerhus ved Handbjerg Strand Ruth Borg Sommerminder fra sommerhust ved Handbjerg Strand for 50-60 år siden.
2015   95   107 Livet på Oddersmosegaard i 1940'erne, 1950'erne, og 1960'erne - et tilbageblik Anders Villadsen - om grøftegravning, svinepukkel, muslingeskaller, betonblanding og kogte kartofler...
2015   108   114 Blåmejse i 1960'erne Berit Pilgård Berit fortæller om sin tid både som spejder og senere som spejderleder.
2015   115   127 Erindringer om fritid, sport og skak i Vinderup Erling Høiberg Forfatteren fortæller om sin og sine søskendes barndom og ungdom. Særlig skak fyldte meget i familien.
2015   128   134 Vinderup Egnshistoriske Forening Flemming Bjerregaard Johansen Beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år.
2014   5   16 Én gang spejder - altid spejder! Leif E. Jensen Om man ellers anerkender den præmis, som oevskriften indikerer, er man pårette spor af indholdet af dette bidrag til årbogen 2014.
2014   17   32 Min barndom og min mors forretning Else Bernberg Erindringens glimt kan blive til mere end glimt ved længere tids grublen over begivenhederne, som man troede for længst var forsvundet fra hukommelsen. Efter opfordring har jeg forsøgt at nedfælde barndomsminder fra tiden i Vinderup og specielt minderne omkring min mors manufakturforretning i Søndergade 2: P.Søgaard Trikotage ved Johanne Bernberg.
2014   33   40 En feriedrengs erindringer fra Hjerl Hede 1945 - 1950 Karl Guldbjerg Jørgensen Forfatterens bedstefar var fra 1946 til 1950 ansat som lnspektør på Hjerl Hede. Som barn var forfatteren ofte på ferie der og her fortæller han om sine oplevelser.
2014   41   62 Virkelighedsbillede af sømandslivet Albert Andersen Her bringer vi sidste del af beretningen fra de store have.
2014   63   74 Havevej - Vinderups tidligere rabarberkvarter Hans K. Hansen Et tilbageblik til 1950-erne på en af de mere ydmyge gader i Vinderup.
2014   75   84 Kirstine Hofmansen i Trandum (Traanumbo) Leif Svendsen Kirstine Hofmansen, der næsten hele sit liv levede i Smedegård i Trandum og var en af de stille eksistenser, portræteres her kærligt af Leif Svendsen.
2014   85   92 En beretning om 30 år som funktionær i Alfred Priess' el-afdeling Ejner Østergaard Andersen I 1958 søgte forfatteren en stilling hos Alfred Priess. Det blev til de omtalte 30 år, som derefter blev til yderligere syv år som indehaver af EL Compagniet sammen med Hans Damgaard.
2014   113   136 Sundhed og sygdom i Vinderup Erik Mitens Artiklen fortæller om sundhedsvæsenet både landsdækkende og specielt om læger, sygepjejersker og jordemødre her på egnen.
2014   137   144 Pedelpar på Herrup Skole 1970 til 1989 Marie og Christian Sørensen fortalt af Kristiane Mundbjerg Marie blev i 1968 ansat som rengøringsassistent og senere blev hendes mand Kristian ansat som pedel. I august 2013 var de med på en rundtur i de gamle bygninger og lod minderne få frit løb.
2014   145   148 Vinderup Egnshistoriske Forening Kurt Guldbæk Formandens beretning om årets gang for foreningen.
2013   5   12 Ninna og Helge Weis Jensen Gjevert Christian Pedersen kom til Vinderup som udlært slagter i 1903 og skabte med tiden et eksportslagteri, der senere i 1935 udvidedes med et fjerkræslagteri. Under krigen udlejedes slagteriet til Struer Muslingekogeri, men i 1952 påbegyndtes atter med fjerkræslagteri, hvor Chr. Pedersen gik sammen med sønnen Vagn og svigerdatteren Marie. Vinderup Fjerkræslagteri udviklede sig gennem årene til byens største erhvervsvirksomhed og er i dag kendt under navnet Rose Poultry.
2013   13   16 Bog er Lys i Borgers Bo... Bente Dalsgaard Denne artikel handler om biblioteket og huset, der i år kan fejre 75 års jubilæum, og bygningen rummer i dag Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Forfatteren ser tilbage i tiden og giver et fint portræt af de driftige mennesker, som stod bag opførelsen og indretningen af det nye bibliotek og fører os frem til nutiden, hvor huset i dag er samlingsstedet for mange mennesker og aktiviteter.
2013   17   44 Lov og orden i Vinderup Flemming Bjerregaard Johansen Flemming Bjerregaard Johansen har selv en fortid som politimand gennem 36 år. Artiklen tager læserne med tilbage i tiden, da politifolkene var kommunalt ansatte, og der tegnes portrætter af nogle af Vinderups navnkundige landbetjente gennem de seneste 100 år, begyndende med den første politiassistent Gjedde, der kom til Vinderup i 1904 og afsluttende med Christian Kirkensgaard, der var byens lokal-sheriff indtil år 2000. Artiklen beskriver forskellige hændelser, der optog sindene i Vinderup og omegn, både i fredstid, men også i de syv politiløse måneder under 2. verdenskrig, hvor politiet blev taget af tyskerne. Artiklen åbner op for en verden, der ikke tidligere var så offentlig tilgængelig og er rigt illustreret.
2013   45   66 Foreningsliv i Sevel i over 100 år Daniel Kristensen Man siger jo, at Danmark er et land med mange foreninger, og forfatteren har studeret foreningslivet i og omkring landsbyen Sevel gennem de sidste godt og vel hundrede år. Han er kommet frem til det resultat, at der er eller har været mindst 50-60 forskelligartede foreninger, spændende fra Sevel Sangforening, flere afholdsforeninger, skytteforening, gymnastikforening, foredragsforening og mange flere. Ud over en gennemgang af foreningerne giver artiklen et rigtig godt indblik i tilværelsen i et landsbysogn, hvor beboerne alle var aktive og interesserede i lokalomgivelserne. En interesse, der stadigvæk er intakt. Artiklen er rigt og varieret illustreret.
2013   67   78 Middelalderborge i den tidligere Vinderup kommune Helle Henningsen I denne spændene artikel fører forfatteren sine læsere gennem en generel beskrivelse af 'borgen' og dens beliggenhed og indretning i de tidligere tider. Dernæst fortælles om vore lokale borge, herregårde eller slotte og deres betydning for samfundet. Artiklen rummer tillige mange og fine illustrationer.
2013   79   96 Erindringer fra Vinderup Jesper Vig-Nielsen Forfatteren, der er søn af en byens tidligere driftige og dygtige håndværkere, sadelmager Magnus Nielsen, giver i artiklen et kærligt og nænsomt portræt af sin familie og livet, som det udfoldede sig i barndomstiden i halvtredserne i stationsbyen Vinderup. Her var gode legekammerater, gode skoler med fine lærerkræfter samt en beskrivelse af sommerferien, som altid tilbragtes i Handbjerg i familiens sommerhus. En fortælling, hvor især nutidens seniorer i Vinderup vil kunne nikke genkendende til mange af de personer, som omtales i artiklen.
2013   97   104 Livet i og omkring Hvidemose Privatskole i 1950'erne Erik Klarsø I 1951 ankom forfatterens forældre og børn med 8-toget til Hvidemose station, hvor faderen skulle tiltræde stillingen som lærer ved privatskolen. Artiklen beskriver tilværelsen i en beskeden landsby, som egentlig kun fandtes på grund af tidligere tiders store tørveproduktion. Det er et fint portræt af livet i og omkring skolen - en tid, som nok i dag kunne synes langt borte, men som er en del af vor fælles kultur og arv. Artiklen er fint illustreret.
2013   105   112 I en dejlig have... Anders Villadsen "Havebrug i 1950´erne - til nytte og glæde" er artiklens undertekst og giver en flot beskrivelse af tidens pryd-, frugt- og nyttehave og det store arbejde, der skulle præsteres, før frugten af anstrengelserne kunne høstes. Der fortælles også om henkogning og syltning, gartnerassistance og medlemskab af Havekredsforeningen. Fra en tid, hvor frisk frugt og grønsager ikke var en selvfølge, og som blot kunne hentes i Brugsen.
2013   113   130 Virkelighedsbillede af sømandslivet Albert Andersen Her fortsættes Albert Andersens beretning fra årbog 2012. Med det gode skib Mary Shabe stævnes ud mod Australien , hvor der fortælles om spændende oplevelser, men også med tilbageblik til tiden, før Andersen drog til søs. Vi kan næsten ikke vente til fortsættelsen i næste årbog 2014.
2013   114   134 Vinderup Egnhistoriske Forening Kurt Guldbæk Beretning om nogle af foreningens udadrettede aktiviteter i det forløbne år
2012   5   22 Vinderupegnen fra stenalder til middelalder Niels Terkildsen Niels Terkelsen, museumsinspektør ved Holstebro Museum, præsenterer i bogen nogle af de vigtigste forhistoriske lokaliteter i området - lige fra jægerstenalderen og op til middelalderen. Rigt illustreret og med gode kort. Artiklen er dermed et væsentligt bidrag til kommunens historie.
2012   23   42 Erindringsglimt af livet i Søndergade 3 i Vinderup Rasmus Dalsgaard Nielsen Her er der fokus på en af Vinderups absolut allerflotteste ejendomme, nænsomt renoveret for nogle år siden af Spar Salling, nu Den jyske Sparekasse. Hvor har vi alle grund til at være glade for denne flotte ejendom i bybilledet! Tegnet af arkitekt Søren Vig Nielsen, Viborg, og opført af købmand Johannes Bang i 1911. I 1939 overtaget af ekviperingshandler Vilhelm Nielsen og siden drevet af hans søn, Knud D. Nielsen, og videreført af hustruen Jette Nielsen. Artiklen er meget passende skrevet af Jette og Knud Nielsens søn, journalist Rasmus Dalsgaard Nielsen. En spændende beretning om familiens liv og levned.
2012   43   58 Korntyveriet på Rydhave Anders Villadsen Rydhave ? en virkelig dramatisk beretning fra 1771 med fattigdom, forbrydelse, straf, dødsfald og selvmord ? og et nyt liv som ingredienser. Historikeren Anders Villadsen ? tidl. Hasselholt-bo ? har dyrket kirkebøger og andre arkivalier fra bl.a. Landsarkivet og Rigsarkivet og har fundet frem til den højdramatiske beretning. Tidligere har korntyveriet på Rydhave været beskrevet af Gunnar Hallum, Herrup. Forfatteren nævner, at sidstnævnte har været en værdifuld inspirationskilde.
2012   59   70 Virkelighedsbillede af sømandslivet Albert Andersen Artiklens baserer sig på afskrift af seks håndskrevne kladdehefter. Dette har Harry Klith, Ejsing, taget sig af. Skribenten og sømanden er Albert Andersen, født 1887 i Rødding og død den 7. januar i Hvidemose. Det er en farverig og stærk sømandshistorie med nogle beretninger, de fleste af os kun har læst om i romaner. Man tror det næppe, og Albert Andersens kladdehefter er et virkeligt fund. Efter tiden til søs, slog sømanden sig ned i Hvidemose og oprettede en købmandsforretning. Artiklen bliver delt op i flere afsnit og bringes i årene fremover. Årets artikel slutter lidt brat, så vi kan næsten ikke vente til fortsættelsen!
2012   71   82 Oplevelser som præst i Ryde og Handbjerg sogne Hans P. Lausten-Thomsen Her er den tidl. provst og sognepræst H. P. Lausten-Thomsen atter på banen med fortællinger om sig selv fra barndommen i Ellum ved Løgumkloster til livet i Ryde præstegård ? afbrudt af flere stationer undervejs. Der fortælles om teologistudiet, embedet, indsættelsen og om personer, Lausten-Thomsen mødte undervejs ? herunder den legendariske Arne Christensen fra Handbjerg, der bl.a. havde fremragende evner som kirkemaler. Sognearbejdet og provstearbejdet bliver ligeledes godt belyst.
2012   82   94 Erik té æ degn's Erik Alexander Lauridsen Den lidt spøjse titel rummer en beskrivelse af tiden i 1940´erne og 1950`erne i Vinderup, hvor artikelforfatteren, Erik A. Lauridsen, gik på Vinderup Realskole og efterfølgende blev uddannet som typograf hos Vinderup Bogtrykkeri og Vinderup Avis. Erik Lauridsen stammer fra Trandum, hvor hans far var førstelærer ved Trandum Skole i tiden fra 1930-1952. Deraf benævnelsen på artiklen! Skolegangen på Vinderup Realskole hos O. Harder Nielsen og den lange daglige cykeltur fra Trandum til Vinderup og retur bliver nøjere beskrevet, ligeledes lærlingetiden på bogtrykkeriet hos familien Johannesen. KFUM spejderlivet blomstrede i Vinderup i denne periode. Heraf var Erik Lauridsen en vigtig del.
2012   95   114 Den går over... mig Hans Kurt Nielsen Endnu en lidt løjerlig titel, og udråbet stammer ikke fra artikelforfatteren, kroejer Hans Kurt Nielsen, Sevel Kro, men fra den livlige og humørfyldte fodboldmålmand Jørgen Abrahamsen under en dyst i Vinderup! Hans Kurt Nielsen tager på en god måde temperaturen på Vinderup i 50`erne og 60`erne med utallige beretninger om byen og personer ? ikke mindst omkring Havevej, hvor han boede en stor del af tiden. ?Indfødte? Vinderup-borgere vil uden tvivl glæde sig over at læse de mange karakteristiske beretninger fra den tid ? og artiklen er rigt illustreret.
2012   115   118 Vinderup Egnhistoriske Forening Kurt Guldbæk Beretning om nogle af foreningens udadrettede aktiviteter i det forløbne år
2011   5   12 Vinderupgaard - fra ridderborg til by Ninna og Helge Weis Jensen Meget passende starter den første artikel: "Vinderupgård fra ridderborg til by" med at fortælle om gården, der gav navn til Vinderup. For at have noget officielt om Vinderupgård skal vi helt tilbage til år 1274, hvor biskop Tyge af Ribe kundgør, at fru Lucie har skødet sin gård i Vinderup til forhenværende marsk, herre Jens Kalv, på den betingelse at der af gården ydes vin og oblater til Stubber Nonnekloster og kirkerne i Ginding og Hjerm herreder, og der holdes årstid for fru Lucie og messer for afdøde troende. Ninna og Helge Weis Jensen har dykket ned i historien og har på baggrund af gården ført byen frem til vore dage.
2011   13   28 Udskiftning i Sahl sogn Anders Villadsen Her fortælles om tørvegravning, sogneskel, bønder, godsejere, amtmænd, præster, landinspektører og Det Kgl. Rentekammer. Det er tiden for de store landboreformer. Stridigheder var der således nok af, bl.a. røg Vinderup-bønder og Ejsing-bønder i totterne på hinanden i stridigheder om tørvegravning i Tværmose. Herremændende på Rydhave, Volstrup hovedgård, Handbjerg Hovgård og Landting hovedgård havde sammen med deres fæstebønder alle interesse i at benytte den fælles Tværmose og Haueris hede. Den omfattende myndighedsbehandling belyser de forskellige meninger. Det er spændende nyt stof, der her ses samlet for første gang.
2011   29   38 Udpluk af Ryde og Handbjergs sognes historie Hans P. Lausten-Thomsen Ud over en beskrivelse af de to sognes landskaber og kirker behandler Lausten-Thomsen de forskellige vækkelsesbevægelser, der fik solid grobund i de to sogne efter stavnsbåndets ophævelse i 1788, hvor det ikke længere var herremanden, der bestemte over fæstebønderne, men disse fik deres frihed til selv at bestemme. Iver Viftrup fra lægmandsbevægelsen og forholdet til sognepræsten i Ryde-Handbjerg bliver også beskrevet. En anden bevægelse: Dømmerne, hvis fører var Jens Hau i Sahl, bliver der ligeledes fortalt om. De åndelige hovedstrømninger bliver beskrevet på en meget interessant måde.
2011   39   58 A skal sgu æt med a rutebigel Flemming Bjerregaard Johansen Handler primært om faderen Mads Bjerregaard Johansen og hans fire søskende: Søren, Børge, Metha Kirstine og Asger. Læseren kan ikke undgå at mærke forfatterens glæde ved området Egebjerg-Ejsing. Artiklen er fyldt med navnestof og gode karakteristikker. Fortæller om en barndom i trange men gode kår. Årsagen til artiklens meget jyske titel skal ikke røbes her, men den er overraskende!
2011   59   74 En bagersøns erindringer Svend Aage Pedersen Så kommer turen til Vinderup by. "En bagersøns erindringer" går tæt på befolkningen - især nord for banen - i 1940´erne og 50`erne. En periode, som mange af byens lidt ældre borgere husker endnu. Forfatteren, tidl. direktør for Han Herreders Tømmerhandel, Svend Aage Pedersen, søn af bagerparret Anna og Niels Pedersen, der drev Nørregades Bageri, beretter på en bramfri og humoristisk måde om det at være ung i Vinderup lige efter krigen. Skolegang på kommuneskole og realskole, fodbold i VIK og spejderarbejde bliver beskrevet på en læseværdig måde. Ligeledes fortæller Svend Aage Pedersen om sin læretid på Vinderup Trælasthandel, hvor han var særdeles glad for at være. En rundtur i Nørregade giver gode karakteristika af beboerne. Mange ?indfødte? kan nikke genkendende til de forskellige udsagn og måske i egen tankevirksomhed supplere den historiske beretning.
2011   75   84 Dengang under besættelsen Leif E. Jensen I "Dengang under besættelsen" med erindringer fra Vinderup i årene 1940-47 beretter tidl. kriminalassistent Leif E. Jensen, søn af tidl. afd. vognmand Svend Jensen og hustru Signe, der bor på Havevej i Vinderup. Selv om forfatteren er fra 1939, husker han på en imponerende måde mange detaljer om barndommen under kærlige, men små kår i de forskellige lejemål både på Søndergade og i Nørregade. Det var i vilkår, der blev delt af mange i de besværlige krigsår og tiden lige efter. Men Leif Jensen hylder alligevel tiden med flere udsagn, f.eks.: "Vi var selvhjulpne i vore lege, alt kunne bruges, og vi var tæt på de voksne, der lukkede os ind i deres verden" samt sætningen: "Barndomsårenes ultimative frihed gav os selvtillid og tro på egne evner, og vi tog ansvar for os selv og for andre." Også Leif Jensen tager os med på en vandring rundt i byen med herlige, rammende beskrivelser.
2011   85   95 Min første påskerejse til Nordvestjylland - og fra senere rejser Leif Svendsen Så skal vi til Trandum-området, og ikke en egnshistorisk bog, uden at Hofmansen-familien er involveret! Cand.agro Leif Svendsen, gift med Christian og Ingeborg Hofmansens datter, Gerda, har skrevet en læseværdig artikel med titlen: ?Min første påskerejse til Nordvestjylland ? og fra senere rejser?. Datidens rejseformer fra København til Vestjylland ? og især under krigen ? var besværlige og langsommelige, men tålmodigheden var sikkert større dengang. En dagsrejse og en stor madpakke skulle der til! Leif Svendsen beskriver rejser og ophold på egnen, hvor gæstfriheden overalt var stor ? ikke mindst hos Hofmansen-familien, hvor sammenholdet også var stort, og familietraditioner blev holdt i hævd. Leif Svendsen slutter med at skrive: ?Udviklingen har gjort, at tiden og livsvilkårene er så fuldstændig anderledes, end de var i 1946. Om tingene er bedre, må den enkelte selv afgøre.?
2011   96   99 En Østjyde flytter vestpå Lis Poulsen Den nye årbog slutter med at komme lidt tættere på nutiden, og mange kender sikkert forfatteren, lærer og viceskoleinspektør Lis Poulsen fra Vinderup Realskole. Hun har givet sin artikel titlen: ?En østjyde flytter vestpå?. Kom fra Silkeborg til Vinderup med mand ? lærer Hans P. Poulsen ? og to børn og startede med at bo i ?den katolske kirke? på Sevelvej, senere med bopæl på Handbjergvej og Vesterlund. Livet på realskolen, 40 år blev det til, og kommunalbestyrelsesarbejde bliver beskrevet med mange nye tiltag. Artiklen slutter med en hyldest til egnen og Vindelevvej, hvor det tidligere og stadigvæk så aktive ægtepar nu nyder deres otium.
2011   100   102 Vinderup Egnhistoriske Forening Kurt Guldbæk Beretning om nogle af foreningens udadrettede aktiviteter i det forløbne år