Bestyrelsen for Vinderup Egnshistoriske Forening

Formand:

Laila Nørgaard
Hovgårdvej 4,
Sahl
7830 Vinderup
Tlf.: 30 53 88 17
Mail til Laila

Næstformand:

 
Bjerregaard Johansen
Bjertparken 24
7830 Vinderup
Tlf.: 22 83 25 57
Mail til Flemming

Sekretær

Bente Dalsgaard
Hjelmhedevej 4,
Sebstrup
7800 Skive
Tlf.: 30 23 64 52
Mail til Bente

Kasserer:

Erik Mitens
Ålvej 16
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 14 20
Mail til Erik
Hans Kurt Nielsen
Klostervej 6
Sevel
Tlf. 61 42 96 40
Mail til Hans KurtLars Frederiksen
Adelvej 2, Sevel
7830 Vinderup
Tlf. 23 63 70 88
Mail til Lars

Webmaster:


Kurt Guldbæk,
Hasselholtvej 4,
7830 Vinderup
Tlf: 51 28 85 54
Mail til Kurt
 Årbogsudvalg:

Kurt Guldbæk
Flemming Bjerregaard Johansen
Jens Johannesen
Henrik sigaard
Bente Dalsgaard
Harry Klith
 

 1. Suppleant

Svend Aage Faarkrog
Birkevej 12,
7830 Vinderup

 2. Suppleant

Henrik Sigaard
Hovgårdvej 7, Sahl
7830 Vinderup

 Revisorer:

1. Erik Kristensen, 7830 Vinderup
2. Gustav Lind, 7830 Vinderup