Billeder fra årbogsudgivelsen

Her er lidt billeder fra årbogsudgivelsen.


Der synges.


Formand Flemming Bjerregaard viser det gamle udrykningshorn!


Jens Maarbjerg forærede Arkivet et billede, som havde tilhørt hans onkel Jens Maarbjerg.


Hans K. Hansen fortalte om Herrup Mejeri.

Bente og Erik solgte både årbog og jubilæumsbog!

Til slut lidt til ganen.

Medlemsaftner vedr. slægtsforskning fortsætter

Medlemsaftner slægtsforskning på Vinderup Arkiv
Tirsdag den 6 dec. – tirsdag den 10 januar – Tirsdag den 7. februar – tirsdag den 14 marts.
Alle dage fra 19-21.
Det vil hovedsagelig være skriftlæsning og hovedkilderne - kirkebøger, folketællinger og lægdsruller, vi koncentrerer os om. Arrangementerne vil mere have karakter af medlemsaftner og ikke så meget "undervisning" i kilder. Vi vil således bestræbe os på at være flere til at give en individuel hjælp, da det efter vores erfaring er det, der fungerer bedst.
Alle er velkommen.
Vinderup Egnshistoriske Forening og Vinderup Egnshistoriske Arkiv.

Udflugten til Kaas

Så er billederne fra turen til Kaas på hjemmesiden.
Se under 'Billeder/2016'.
HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

10/1 kl.19.00.
Medlemsaften vedr. slægtsforskning

17/1 kl.10.00-11.30.
Fortælleformiddag

7/2 kl.19.30.
Foredrag v. Hakon Rahbek, Naur

2/3 kl.19.30.
Generalforsamling

14/3 kl.19.00.
Medlemsaften vedr. slægtsforskning

18/4 kl.19.30.
Krofatter fortæller

20/5 kl.??.
Udflugt

8/6 kl.??.
Anlægsvandring
 

Pris: 100-kr

Pris: 100- kr.

Begge bøger kan købes på Arkivet, Vinjes Torv 1 i Vinderup mandag kl. 16-18 eller fredag 10-15.
Bøgerne kan også købes ved at sende en mail til  kasserer@vinderup-egnshistorie.dk
Ved forsendelse skal tillægges porto.

"På sporet af Vinderup" sælges desuden:

Vinderup:
Superbrugsen

Sevel:
Sevel Kro

Holstebro:
Arnold Busck, Nørregade
Holstebro Museum

Skive:
Skive Boglade

 

Under Artikler/Andre steder er der nu to "nye" artikler om egnens stednavne.  Se her

0. Vinderup Kro set fra Nørregade omkring 1890.
Bemærk gendarmen til venstre for vognen foran kørestalden, hans cykel er parkeret op ad væggen bag ham. På dette tidspunkt kostede en cykel omkring en årsløn.